torsdag 9. desember 2010


9. Ariel kikket ned på Betlehemsmarkene.Rett under skyen der han gjemte seg, var det noen som hadde tent et lite bål. Det var midt på vinteren det var langt på natt, så det var ganske kaldt.Det var en flokk sauer der og noen gjetere.

Når de skulle være litt høytidelig, kalte de seg forresten ikke gjetere, da sa de at de var hyrdere.

Det lyder mye flottere. Den minste av gjeterne het Jacob, han stod og varmet seg ved bålet, og han klappet et lite lam. Jacob var glad i sauene, selv om det var mye arbeide og passe dem.

Hele tiden måtte flokken være samlet, og hvis en sau kom bort fra de andre, kunne den bli drept av rovdyr. Ute på markene var det mange røvere, de var glade hvis de så en sau som var alene, for da tok de den. Røvere er som andre folk.de vil gjerne ha kjøtt å spise og en varm sauefell som de kan slenge over skulderen når det er kaldt.

Siden Jacob var den minste og yngste av gjeterne, var han som måtte fly rundt og holde flokken samlet. De andre gjeterne var nokså late og de skysset Jacob omkring.

Da vi var unge var det vi som måtte fly.Nå er det din tur, du har bare godt av og løpe litt, så holder du varmen og dessuten blir du stor og sterk! slik som vi, sa de.

Jacob løp gjerne, men nå var det natt og mørkt og sauene lå og hvilte.

Det lille nyfødte lammet trykket seg inntil Jacob. Han ble aldri trett av å klappe og kjæle med det.

Ingen kommentarer: