torsdag 2. desember 2010

2. Gabriel var den største engelen i paradis og han var den strengeste av alle. Han skulle passe på at alt gikk rett for seg i himmelen. Gabriel stod som oftest ved den store gullporten. han hadde mye å tenke på, for han skulle holde orden på alle, både engler, dyr, trær og planter.
En av de vanskeligste å holde styr på var Ariel.
Du må da kunne klare å huske at det heter "Ære være" sa Gabriel.
Det går ikke ann å synge "elle melle Gud i det høyeste"! Men samme hvor mye Gabriel skjente på ham, så sang Ariel alltid feil.
Nå setter de deg under palmen og øver til du kan det ordentlig.sa Gabriel.
Ariel prøvde så godt han kunne, han satte seg ned, og sa om igjen og om igjen for seg selv.
Ære være, ære være, ære være, eller være ære velle, elle velle, elle melle eller melle.....

Ingen kommentarer: